lees alles over onze

Privacy Policy

Voor NL Film en TV B.V. en haar dochtermaatschappijen (“NL Film”) is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt NL Film volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder meer specifiek de Wet Bescherming Persoonsgegevens en, per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacy policy ziet op de wijze waarop NL Film de persoonsgegevens van de gebruiker (“Gebruiker/‘je’”) van de onderhavige website (“Website”) verwerkt.

Verwerking van Persoonsgegevens op deze website
De Website is primair bedoeld om de Gebruiker te informeren over het bedrijf NL Film en de door haar geproduceerde audiovisuele content. NL Film verwerkt op de Website in beginsel dus geen persoonsgegevens van Gebruiker.

Cookies
NL Film gebruikt op de Website functionele cookies om de inhoud en functionaliteit van de Website te optimaliseren. De informatie die door deze cookies wordt verzameld is anoniem. Zie voor gebruik van cookies de Cookie Policy.

vragen?

Contact en verzoeken inzake persoonsgegevens

Voor meer informatie over de wijze waarop NL Film persoonsgegevens verwerkt of voor vragen over deze privacy policy, kan te allen tijde contact worden opgenomen met NL Film via mijngegevens@nlfilm.tv. Indien NL Film jouw persoonsgegevens verwerkt, heb je onder meer het recht om NL Film een verzoek te doen tot inzage in, verbetering, verwijdering en/of aanvulling van zijn/haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kunt dit verzoek schriftelijk en onder vermelding van datum, naam-, en contactgegevens richten aan NL Film als verwerkingsverantwoordelijke:

NL Film en TV B.V.
T.a.v.: Juridische Zaken
Johannes Vermeerstraat 20
1071 DR Amsterdam
en/of: mijngegevens@nlfilm.tv

NL Film zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek reageren.

Wijzigen Privacy Policy
NL Film behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze privacy policy te wijzigen of aan te passen. We adviseren je dan ook om regelmatig deze policy te bekijken.